ĐOÀN PHƯỜNG SƠN PHONG TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN KHỞI NGHIỆP 2021

706

Thực hiện chủ đề công tác năm 2021, đồng thời được sự chỉ đạo của BTV Thành đoàn, BCH Đoàn phường Sơn Phong đã tổ chức Diễn đàn Thanh niên khởi nghiệp gắn với chương trình OCOP giai đoạn 2021-2025.

Tại diễn đàn, các bạn ĐVTN đã được nghe báo cáo viên báo cáo các nội dung của chương trình OCOP, đồng thời các bạn ĐVTN tập trung thảo luận các vấn đề như: vai trò của thanh niên trong tham gia thực tiễn thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp gắn với chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); cách thức xây dựng mô hình OCOP, quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp, xây dựng thương hiệu và đăng ký công nhận OCOP cho sản phẩm; cách thức tiêu thụ sản phẩm này trên thị trường. Năm 2020 địa phương Sơn Phong có 02 sản phẩm Ocop: 1 sản phẩm sợi mì, cao lầu Tô Văn Bình đạt 3* và 01 sản phẩm lồng đèn Hoa Nam đang được Tỉnh đề nghị trung ương công nhận 5*

Không có mô tả.

Thông qua diễn đàn góp phần khơi dậy quyết tâm, tinh thần tự giác trong lực lượng đoàn viên thanh niên, từ đó có tác dụng lan toả và nhân rộng hơn nữa các mô hình trên địa bàn phường đồng thời hỗ trợ thanh niên tiếp cận với chương trình OCOP để lập nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp.

CTV – HÒA TRƯƠNG