Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức “NGOẠI KHÓA GIÁO DỤC TUYÊN TRUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN”

209

Thực hiện Chương trình kế hoạch năm học 2020-2021,

Sáng ngày 11 tháng 01 năm 2021 trong giờ sinh hoạt dưới cờ đầu tuần Đoàn TN nhà trường tổ chức Hội thi Sân Khấu hóa tuyên truyền giáo dục Sức khỏe sinh sản vị thành niên cho hơn 800 học sinh toàn trường. Thông qua hoạt  tiểu phẩm của Chi đoàn 12C4 tham gia hội thi đã giúp cho học sinh nhà trường trang bị những kiến thức kỹ năng Sức khỏe sinh sản vị thành niên.