CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP – P.8

365

Quảng Nam: Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã tiến hành bầu và có kết quả Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 20 đồng chí.

Qua đó, kết quả Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, gồm 20 đồng chí:

Đại biểu đương nhiên: Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam;

Đại biểu chính thức, 19 đồng chí; gồm (xếp tên thứ tự theo vần A, B, C..): Trần Ánh, Nguyễn Tri Ấn, Võ Xuân Ca, Nguyễn Chín, Huỳnh Thị Thùy Dung, Lê Văn Dũng, Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Thanh Hồng, Trần Nam Hưng, Nguyễn Thị Thu Lan, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Minh Tâm, Trần Văn Tân, Lê Trí Thanh, Nguyễn Công Thanh, Phạm Thị Thanh, Lê Trung Thành, Trần Xuân Vinh.

Đại biểu dự khuyết, 02 đồng chí; gồm: Phạm Văn Đốc, Lê Thanh Hưng.