CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP – P.6

540

Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Chiều 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiếp tục làm việc với các nội dung: các đơn vị báo cáo tham luận; tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch báo cáo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII; thông qua danh sách giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 do Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI chuẩn bị, các đại biểu đã thảo luận tổ về phương án nhân sự, thực hiện quy trình ứng cử, đề cử. Đại biểu dự Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua danh sách giới thiệu 60 đồng chí để bầu 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII.

Với hình thức bỏ phiếu kín, kết quả Đại hội đã bầu ra 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo quy định.

Kết quả: DANH SÁCH TRÚNG CỬ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM KHÓA XXII, NHIỆM KỲ 2020- 2025 ( xếp theo thứ tự ABC)

STT Họ và tên

1 Trần Ánh

2 Nguyễn Tri Ấn

3 Phan Thái Bình

4 Phan Văn Bình

5 Thái Bình

6 Hồ Quang Bửu

7 Võ Xuân Ca

8 Nguyễn Chín

9 Phan Việt Cường

10 Huỳnh Thị Thùy Dung

11 Lê Văn Dũng

12 Nguyễn Công Dũng

13 Nguyễn Đức Dũng

14 Phạm Văn Đốc

15 Nguyễn Mạnh Hà

16 Cao Thanh Hải

17 Trần Thị Kim Hoa

18 Nguyễn Thanh Hồng

19 Lê Thanh Hưng

20 Trần Nam Hưng

21 Lê Văn Hường

22 Nguyễn Quang Khánh

23 Nguyễn Thị Thu Lan

24 Đặng Hữu Lên

25 Đặng Quốc Lộc

26 Trương Thị Lộc

27 Bhling Mia

28 Mai Văn Mười

29 Lê Văn Nhi

30 Đặng Phong

31 Dương Văn Phước

32 Nguyễn Hồng Quang

33 Nguyễn Văn Quang

34 Phan Xuân Quang

35 Đỗ Tài

36 Lê Thị Minh Tâm

37 Trần Văn Tân

38 Lê Trí Thanh

39 Nguyễn Công Thanh

40 Nguyễn Thị Tuyết Thanh

41 Phạm Thị Thanh

42 Lê Trung Thành

43 Vũ Văn Thẩm

44 Nguyễn Bá Thông

45 Đặng Thị Lệ Thủy

46 Nguyễn Quang Thử

47 Nguyễn Đức Tiến

48 Phạm Viết Tích

49 Trần Anh Tuấn

50 Mai Văn Tư

51 Trần Xuân Vinh

52 Đinh Nguyên Vũ

53 Phan Công Vỹ

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa 22 gồm 15 người, ông Phan Việt Cường được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều tối 12.10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa 22 (nhiệm kỳ 2020-2025) tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 22, gồm 15 ông bà. Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa 21, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 22.

Ông Lê Văn Dũng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa 21; ông Lê Trí Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy khóa 21, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 22.

Ông Phan Việt Cường, sinh năm 1963, quê ở xã Đại Đồng (H.Đại Lộc, Quảng Nam), trình độ chuyên môn: thạc sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị. Ông Phan Việt Cường đã kinh qua các chức vụ: Phó chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam, Phó bí thư Huyện ủy Tây Giang (Quảng Nam), Chánh Thanh tra tỉnh; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Tháng 9.2015, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 20 (nhiệm kỳ 2010-2015). Tháng 10.2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ 21, ông Cường được bầu giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 21, (nhiệm kỳ 2015-2020).

Tháng 1.2016, ông Cường trúng cử vào Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa 12. Sau đó, ông được bầu làm Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam khóa 14 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Tháng 1.2019, ông Cường được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 21 (nhiệm kỳ 2015-2020). Tháng 7.2019, ông được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa 9 (nhiệm kỳ 2016-2021).

Cùng ngày, Đại hội đã biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã thông qua danh sách gồm 60 người để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa 22 và có 53 người trúng cử vào ban chấp hành nhiệm kỳ mới.