CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP – P.11

1262

THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ XXII LAN TỎA SÂU RỘNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11/10/2020 đến 13/10/2020, có 347 địa bieur, đại diện cho hơn 69 ngàn đảng viên của Đảng bộ về dự Đại hội.

Với phương châm đại hội “ Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đã thành công tốt đẹp, đáp ứng sự tin tưởng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và sự tin tưởng, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Trách nhiệm cao trước Đảng bộ, Nhân dân tỉnh nhà, Đại hội đã thống nhất chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đã đề cao dân chủ, tập trung trí tuệ phân tích, đánh giá đúng, khách quan kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại, nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm; dự báo tình hình, xác định được phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nhiệm kỳ 2020-2025 để lãnh đạo, triển khai thực hiện nhằm phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Năm năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Quảng Nam đã phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, đoàn kết một lòng, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; thực hiện 03 nhiệm vụ đột phá gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được nhiều kết quả tích cực. Quy mô nền kinh tế nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực. Từ năm 2017, tỉnh đã tự chủ ngân sách và có đóng góp về Trung ương. Khu Kinh tế mở Chu Lai tiếp tục là điểm sáng, duy trì vai trò đầu tàu trong tăng trưởng, mà nổi bật là THACO Chu Lai – Trường Hải, với nhiều sản phẩm được xuất khẩu ra các nước trên thế giới, hướng đến hình thành Trung tâm cơ khí ô tô quốc gia.

Dịch vụ – du lịch đang từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, cùng với phát huy tốt các giá trị di sản văn hóa thế giới, các loại hình dịch vụ mới, dự án mới quy mô lớn, nhất là khu vực ven biên đã hình thành, tạo điểm nhấn như: Khu Nghỉ dưỡng Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An… Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội được đầu tư phát triển đồng bộ, tạo tiền đề quan trọng cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong những năm tới, nhiều tuyến giao thông động lực đã được xây dựng như: Cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, đường Võ Chí Công (nối sân bay Chu Lai đến thành phố Đà Nẵng), trục đường Điện Biên Phủ, cầu Cẩm Kim…

Diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc, xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng mừng, văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống Nhân dân được cải thiện rõ rệt. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, phương thức lãnh đạo không ngừng đổi mới. Niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng cao. Đó là nền tảng hết sức quan trọng để Quảng Nam tiếp tục phát triển nhanh và bền vững hơn trong thời gian tới.

Đạt được những thành quả to lớn trong nhiệm kỳ qua trước hết là quyết tâm phấn đấu, nỗ lực vươn lên không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ đầy trách nhiệm và hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, Mặt trận, đoàn thể ở Trung ương; sự động viên, cổ vũ, hỗ trợ kịp thời của các địa phương bạn, nhất là thời điểm khó khăn trong đấu tranh với đại dịch Covid-19, trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiện tại…

Với ý thức trách nhiệm, tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, đại hội đã thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá những yếu kém, khuyết điểm và chỉ ra nguyên nhân dẫn đến yếu kém, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan; đồng thời rút ra một số bài học kinh nghiệm sâu sắc cho nhiệm kỳ tới.

Nghị quyết Đại hội khẳng định mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là “Xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng, cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và năng suất lao động xã hội; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân, bảo vệ tốt môi trường sinh thái; tăng cường quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.”

Nghị quyết Đại hội đề ra 25 nhóm chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030; trong đó 9 nhóm chỉ tiêu về kinh tế, 9 nhóm chỉ tiêu về xã hội, 5 nhóm chỉ tiêu về môi trường và 2 nhóm chỉ tiêu về xây dựng Đảng; quốc phòng, an ninh.

Đại hội đã xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược: (1) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị; (2) Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (3) Cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đồng thời Đại hội đã xác định 14 nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại đại hội, có nhiều bài tham luận trên các lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… đã nêu bật, làm rõ thêm những thành tựu đạt được trong

nhiệm kỳ qua, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong thảo luận, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đại biểu dự đại hội đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, có chất lượng, thể hiện trách nhiệm của Đảng bộ và Nhân dân Quảng Nam đối với sự nghiệp chung của Đảng, Nhà nước ta.

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 53 đồng chí, đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn quy định – tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực lãnh đạo, có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn và khả năng tiếp cận, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình phát triển; có khả năng quy tụ, tập hợp thành khối đoàn kết thống nhất, đủ sức lãnh đạo Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII đề ra. Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, đồng chí Phan Việt

Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Lê Văn Dũng và đồng chí Lê Trí Thanh tái đắc cử Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII; Hội nghị cũng đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 11 đồng chí, đồng chí Phan Thái Bình làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Đại hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đã bầu đủ về số lượng 19 đồng chí và 1 đại biểu đường nhiên: Đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XXII, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đồng thời bầu 02 đại biểu dự khuyết. Đoàn đại biểu đảm bảo số lượng, cơ cấu và chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đảng viên và Nhân dân trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của đất nước, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII thành công tốt đẹp bởi có công tác chuẩn bị công phu, nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, các tiểu ban chuẩn bị đại hội, các Ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; sự đóng góp công sức, trí tuệ của toàn đảng bộ, quân và dân tỉnh nhà, đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các cơ quan Trung ương trong suốt quá trình chuẩn bị Đại hội.

Sự thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII là dấu mốc quan trọng của giai đoạn phát triển mới của tỉnh nhà; là động lực cổ vũ mạnh mẽ để toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân Quảng Nam tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội để ra cho nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030./.

Nguồn: Tài liệu sinh hoạt chi bộ