CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP – P.10

387

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 17 tháng 7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp sau 3 ngày tổ chức tại Công viên Hội An. Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới gồm 41 đồng chí và quyết nghị nhất trí chủ đề Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố là: “Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tài nguyên thiên nhiên; tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng thành phố sinh thái – văn hóa – du lịch thân thiện, giàu đẹp”.

Trong chiều ngày 16.7, 300 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe các báo cáo tham luận của UBMTTQ Việt Nam thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Đảng bộ phường Cẩm Châu, Công An thành phố, Phòng VH&TT thành phố, xã Cẩm Hà, Thành Đoàn và Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An.

Tiếp đó, Đại hội đã công bố kết quả bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII gồm 16 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết, đồng thời lắng nghe các báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII.

Trong phiên bế mạc sáng hôm qua, ngày 17.7, Đại hội đã báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ nhất BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII, ngay sau đó, BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII đã ra mắt và phát biểu nhận nhiệm vụ.

Thay mặt cho BCH Đảng bộ thành phố khóa mới, đồng chí Trần Ánh, tái cử Bí thư Thành ủy, nói: “Cá nhân tôi với tư cách là Bí thư Đảng bộ, xin hứa với Đại hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng tâm hiệp lực trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Mỗi đồng chí trong BCH sẽ giữ vững bản lĩnh chính trị, trau dồi đạo dức cách mạng, tiếp tục học tập kiến thức, học hỏi kinh nghiệm của các bậc cha anh đi trước, đem hết khả năng của mình phục vụ đất nước, phục vụ Nhân dân, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp”.

Sau khi tặng hoa và quà lưu niệm cho các đồng chí cấp ủy khóa XVII không tái cử, Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự thảo do đồng chí Nguyễn Văn Lanh – Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố khóa XVIII – Phó Chủ tịch UBND thành phố đọc, có đoạn: “Từ thực tiễn hoạt động, cả những thành quả đạt được và những khuyết điểm tồn tại trong nhiệm kỳ qua, Đại hội thống nhất rút ra những bài học kinh nghiệm: Một là , vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng phải được thể hiện ngay từ từng cán bộ, đảng viên, từng chi bộ đến các cấp ủy đảng, đặc biệt là người lãnh đạo cấp ủy và người đứng đầu chính quyền; vấn đề quyết định là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Thành phố đến cơ sở có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Hai là, quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc quan điểm “lấy dân làm gốc”, gắn bó mật thiết với Nhân dân đi liền với phát huy dân chủ, nắm bắt diễn biến đời sống và giải quyết kịp thời những vấn đề cấp thiết ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận xã hội. Ba là, kế thừa kinh nghiệm của các thế hệ trước, hết sức tranh thủ sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp trên và các nguồn lực bên ngoài nhưng quan trọng là bám sát thực tiễn, làm tốt công tác dự báo, dự lường đúng đắn để đề ragiải pháp kịp thời, phù hợp. Bốn là, phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, cách làm bài bản, dân chủ, chắc chắn; kiên trì, cầu thị lắng nghe nhưng phải có tư duy độc lập trong suy nghĩ, trong xử lý thông tin từ nhiều nguồn để có kết luận và quyết định chính xác. Năm là, năng động tìm tòi cách làm mới, mô hình phát triển mới, mạnh dạn đi trước đón đầu trên một số lĩnh vựcđể tạo sức bật, tạo đà mạnh mẽ, tạo đột phá; đối với những việc mới, khó, phức tạp thì tiến hành thí điểm vừa làm vừa rút kinh nghiệm, tìm ra cách làm phù hợp”.

Đại hội cũng đã nhất trí phương hướng, quan điểm phát triển, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu, các chương trình trọng điểm mang tính đột phá chiến lược và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phát triển thành phố đến năm 2025. Theo đó, bảo tồn và phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa và tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế – xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng và an ninh, an toàn xã hội; tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ; tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ của Tỉnh và Trung ương về cơ chế, chính sách phù hợp; đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng thành phố Hội An thân thiện, an toàn, phát triển bền vững theo định hướng sinh thái – văn hóa – du lịch Xây dựng Hội An phát triển năng động, toàn diện, bền vững dựa trên sự tổng hòa 3 yếu tố: kinh tế bền vững, môi trường bền vững, xã hội bền vững. Hạt nhân của sự tổng hòa ấy là văn hóa và con người – những giá trị nhân văn đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển của thành phố.

Đảm bảo cân đối giữa các lĩnh vực và các khu vực; giữa phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn; giữa phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương pháp luật với chăm lo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng sống của Nhân dân. Gắn tốc độ tăng trưởng với chất lượng phát triển trong từng ngành, từng lĩnh vực; khai thác các yếu tố phát triển theo chiều rộng nhưng đặc biệt coi trọng các yếu tố phát triển chiều sâu; phát huy tiềm năng và lợi thế về đa dạng sinh học, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên với tầm nhìn dài hạn trong lựa chọn phương án đầu tư phát triển Thành phố. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa kế thừa, bảo tồn và phát triển, bản sắc chung và tính đặc thù, văn hóa và văn minh; trong đó chú trọng giữ gìn các giá trị truyền thống làm nền tảng, lấy các yếu tố “tĩnh” làm tiêu chí cho sự ổn định và phát triển bền vững. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội của Thành phố là yếu tố quyết định; chú trọng tính liên kết, tương hỗ với các địa phương lân cận, liên vùng phát triển theo quy hoạch của Trung ương và Tỉnh; mở rộng và đẩy mạnh giao lưu, hợp tác, chủ động hội nhập để tạo động lực phát triển.

Mục tiêu tổng quát mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra là: Tiếp tục nâng cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị tự nhiên và nhân văn, trong đó Di sản văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An và Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm- Hội An là hạt nhân lan tỏa để kiên trì thực hiện định hướng xây dựng thành phố sinh thái- văn hóa- du lịch.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Ánh – Bí thư thành ủy, nhấn mạnh: Đại hội biểu thị quyết tâm của toàn thể Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân thành phố, phấn đấu thực hiện phương hướng bảo tồn, phát huy có hiệu quả các giá trị văn hóa và tài nguyên thiên nhiên để phát triển KTXH, gắn với đảm bảo QPAN, an toàn xã hội, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là đội ngũ cán bộ xứng tầm với yêu cầu nhiệm vụ. Tập trung huy động mọi nguồn lực, tranh thủ sự hỗ trợ từ Trung ương, Tỉnh về cơ chế, chính sách phù hợp. Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ nhằm tiếp tục xây dựng thành phố Hội An than thiện, an toàn, phát triển bền vững theo định hướng sinh thái – văn hóa – du lịch. Mục tiêu từ nay đến năm 2025 phấn đấu từng bước hoàn thiện các tiêu chí cơ bản để trình Chính phủ công nhận Hội An trở thành đô thị loại 2, Cù Lao Chàm là Khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia, đẩy mạnh các nhiệm vụ xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, an toàn, thân thiện. Phấn đấu giữ vững thương hiệu địa chỉ du lịch hấp dẫn của Quảng Nam và cả nước.

“Để thực hiện phương hướng và mục tiêu cao cả đó, Đại hội đã thông qua các giải pháp, nhiệm vụ, chương trình quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, trong đó xác định 3 khâu đột phá quan trọng. Một là, tập trung mạnh hơn cho xây dựng văn hóa, con người Hội An làm nền tảng, động lực, mục tiêu cho sự phát triển của thành phố. Hai là xây dựng nguồn nhân lực ngang tầm nhiệm vụ, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Ba là, đẩy mạnh đầu tư hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ, hiện đại, phù hợp với xu thế mới. Đại hội nhất trí cao nhiệm vụ và các giải pháp nhằm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng bộ thành phố và các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với Nhân dân; có phương thức lãnh đạo khoa học, có đội ngũ cán bộ đảng viên đủ phẩm chất và năng lực đảm đương và hoàn thành tốt nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới”.

Bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ và vận hội nhưng cũng có không ít khó khăn và thách thức, đồng chí Trần Ánh – Bí thư thành ủy cũng đã kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân thành phố Hội An tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII đã đề ra./.