Hội An chính thức phát động Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025

348

Nhằm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và nắm vững ý nghĩa, nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; qua đó góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm của ĐVTN trong tình hình hiện nay.

Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh đoàn Quảng Nam, BTV Thành đoàn Hội An chính thức phát động trong toàn Đoàn tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 tại địa chỉ website: http://tinhdoanqnam.vn

BTV Thành đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn, Hội tiếp tục phát động Cuộc thi đến đoàn viên, thanh niên và vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đông đủ nhất. Mọi thông tin về Cuộc thi đã được công khai tại địa chỉ website Tỉnh đoàn Quảng Nam.

BTV Thành đoàn chúc các đồng chí cán bộ Đoàn và các bạn đoàn viên, thanh niên toàn thành phố tham gia Cuộc thi đạt kết quả cao nhất.

BTV Thành đoàn Hội An.