Sinh hoạt CLB Lý luận trẻ thành phố Quý II/2020

356

Ngày 02/7/2020, CLB Lý luận trẻ thành phố tổ chức sinh hoạt lần II, năm 2020. Tham dự buổi sinh hoạt có các thành viên trong CLB lý luận trẻ thành phố.

Buổi sinh hoạt với các nội dung như tuyên truyền 01 số nghị quyết, chủ trương mới của Đảng, Nhà nước. Bên cạnh đó, buổi tọa đàm còn có nhiều ý kiến, tranh luận để đưa ra giải pháp thiết thực, cụ thể trong công tác đấu tranh phản tuyên truyền trên mạng xã hội hiện nay, đặc biệt là vai trò của tổ chức Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ trong phòng ngừa những thông tin xấu độc, tin giả trên mạng xã hội; đấu tranh, phản bác lại những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động; phát huy vai trò của tuổi trẻ trong đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Buổi sinh hoạt Câu lạc bộ diễn ra trong không khí vui tươi, đoàn kết; những ý kiến tranh luận, xây dựng, đề xuất từ các thành viên Câu lạc bộ đã góp định hướng nội dung sinh hoạt của Câu lạc bộ thời gian tới thêm hiệu quả, thiết thực trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn hiện nay.

Ngoài ra, nhân dịp này, THành đoàn cũng đã tổ chức ra mắt CLB Cộng tác viên thành phố