Hội An tổ chức liên hoan văn nghệ tôn giáo năm 2020

321

Được sự thống nhất của Mặt trận và các đoàn thể thành phố, chương trình liên hoan văn nghệ tôn giáo và các thành viên mặt trận được tổ chức tại phường Cẩm Phô nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ  Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII.

Chương trình có sự tham gia của 6 tôn giáo trên địa bàn thành phố và của các Đoàn thể chính trị của UBND phường và thành phố.

Các tiết mục được chuẩn bị, dàn dựng công phu, có ý nghĩa sâu sắc nhằm thiết thực nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ  Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII.

 THÀNH ĐOÀN HỘI AN