Lớp tập huấn cán bộ Đoàn theo chức danh Bí thư đoàn cơ sở 2020

162

Sáng ngày 10/9/2020, tại Hội trường Trung tâm QLBT Di sản văn hóa Hội An,  Ban Thường vụ Thành đoàn tổ chức Khai giảng lớp tập huấn chức cán bộ Đoàn theo chức danh Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020.


Trong chương trình tập huấn các bạn ĐVTN được học tập, bồi dưỡng các nội dung như: các kỹ năng của Bí thư Đoàn cơ sở, kỹ năng tổ chức và điều hành hội họp; Kỹ năng lập kế hoạch trong tổ chức hoạt động; Kỹ năng phân tích công việc và các buổi trao đổi, thực hành; Triển khai các nội trong Luật Thanh niên (sửa đổi); về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tổ chức xây dựng Đoàn…

Lớp tập huấn Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020 là hoạt động thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở thành phố Hội An. Qua đó góp phần để xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đủ sức để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, tạo điều kiện để các đồng chí cán bộ Đoàn giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu về những mô hình mới cách làm hay. Qua đó, đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố đi vào chiều sâu và hoạt động ngày càng hiệu quả.