Thành lập không gian Khoa học kỹ thuật công nghệ tại trường THPT chuyên Lê Thánh Tông

366

Các năm gần đây, phong trào sáng tạo trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ được các đoàn trường THPT trên địa bàn thành phố rất quan tâm. Nhằm tạo điều kiện cho các em học sinh được học hỏi trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo KH-CN, trong tháng 09 vừa qua, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, đoàn trường THPT chuyên Lê Thánh Tông đã triển khai việc xây dựng không gian Khoa học kỹ thuật trong nhà trường.


Đây là hoạt động nhằm tạo sân chơi bổ ích cho học sinh có đam mê đối với hoạt động nghiên cứu, sáng tạo KH-KT trong nhà trường, khuyến khích phong trào học sinh nghiên cứu, sáng tạo KH-KT, vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn cuộc sống