Nhiều tuyến đường hoa được xây dựng nhằm chào mừng Đại hội Đảng thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025

210

Hưởng ứng cuộc vận động “Thanh niên tham gia xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, thời gian qua, Thành đoàn Hội An đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, thu hút đông đảo đoàn viên  thanh niên tham gia. Qua đó đã phát huy sức mạnh của tuổi trẻ trong việc chung tay làm cho thành phố ngày càng  văn minh, xanh, sạch đẹp.

Nhằm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Thường vụ Thành đoàn Hội An đã tổ chức xây dựng 13 tuyến đường hoa tại 13 đơn vị xã phường (từ lốp xe bỏ đi).

Một số tuyến đường hoa được xây dựng: