Thành đoàn tổ chức Hội nghị góp ý các văn kiện Đại hội Đảng

828

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Thành đoàn Hội An vừa tổ chức Hội nghị thảo luận, góp ý các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với sự tham gia của gần 45 cán bộ Đoàn của 37 cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tham gia Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý kiến về các lĩnh vực quan trọng trong văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố đã làm nhưng chưa được phản ánh cụ thể như việc thực hiện Đề án Hội An nhân tình thuần hậu, chương trình một giờ vì Hội An sạch hơn hoặc các nhận định chưa khái quát, chưa rõ trong Dự thảo các báo cáo chính trị.

Cũng tại Hội nghị, nhiều nội dung quan trọng đã được triển khai như: Tiến độ thực hiện các công trình thanh niên chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố; Kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2020; kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày thương binh liệt sĩ; kế hoạch kết nối hai miền Di sản phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An và huyện Duy Xuyên, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cùng với đó, đã tiến hành triển khai phương án phục vụ Đại hội Đảng bộ thành phố theo sự chỉ đạo của Thành ủy.

                                                                                                THÀNH ĐOÀN HỘI AN