Nhiều mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng đội xã, phường

133

Năm học 2019-2020, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố đã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng đội xã, phường. Nhiều mô hình hay được các Hội đồng đội xã, phường tổ chức trong năm như: Hoạt động phối hợp với các liên đội xây dựng cổng trường ATGT, chương trình đổi pin, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh, xây dựng công trình bồn hoa bằng lốp xe bỏ đi…

Nhờ đó, hoạt động đội của thành phố trong năm có nhiều sự chuyển biến, nhiều hoạt động mới lạ. Sau đây là một số mô hình hay của Hội đồng đội xã, phường:

Hội đồng đội xã phường tổ chức hoạt động đổi rác thải nhựa, đổi pin nhận quà

 

Hội đồng đội xã phường tổ chức hoạt động điều tiết An toàn giao thông tại các cổng trường
Hội đồng đội xã phường tổ chức hoạt động khám phá bảo tàng