100% đoàn trường tổ chức hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh năm học 2019-2020

395

Năm học 2019-2020, được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn, 100% đoàn trường THPT trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động nhằm trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho học sinh với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, thiết thực như: tổ chức kỷ năng giao tiếp ứng xử, tổ chức ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, thi diễn đàn xã hội…

Các hoạt động trên đã góp phần trang bị kỹ năng kiến thức về pháp luật, kỹ năng thực hành xã hội; rèn luyện về thể lực và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên, thanh niên và học sinh khối trường THPT.

Một số hình ảnh tổ chức hoạt động của các trường:

Đoàn trường THPT NGuyễn Trãi tổ chức ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống
Đoàn trường THPT Trần Quý Cáp tổ chức ngoại khóa giáo dục kỹ năng ứng xử
Đoàn trường PTDTNT tỉnh Quảng Nam tổ chức thi diễn đàn xã hội
Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức ngoại khóa kỹ năng giao tiếp ứng xử
Đoàn trường THPT chuyên Lê THánh Tông tổ chức giao lưu ngoại ngữ với các sinh viên nước ngoài, nhằm góp phần tăng cường kỹ năng giao tiếp quốc tế
Đoàn trường THPT chuyên Lê THánh Tông tổ chức giao lưu ngoại ngữ với các sinh viên nước ngoài, nhằm góp phần tăng cường kỹ năng giao tiếp quốc tế