Hội An triển khai mô hình khu dân không có tệ nạn xã hội

606

Thành đoàn tổ chức triển khai mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội” và tuyên truyền tác hại ma tuý, các Luật có liên quan đến thanh thiếu niên với sự tham gia của 130 ĐVTN. Tại buổi triển khai 11 chi đoàn dân cư của 2 đơn vị (phường Cẩm Phô và xã Cẩm Hà) đã tiến hành ký cam kết thực hiện mô hình, đồng thời mỗi chi đoàn cũng đảm nhận tại địa bàn dân cư 1 tuyến đường tự quản về ANTT.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn dân cư, góp phần thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội trong lứa tuổi thanh thiếu niên./.

                                                                                                   THÀNH ĐOÀN HỘI AN