Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức ra quân làm sạch biển “Chung tay vì biển xanh không rác thải nhựa”

487

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Trãi, nhiệm kỳ 2019-2020; Công văn số 873/SGDĐT-CTHSSVPC của Sở GD&ĐT Quảng Nam ngày 2/6/2020 về tăng cường tổ chức các hoạt động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2020 và hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh.


Sáng chủ nhật (7/6), BCHĐT tổ chức cho gần 100 bạn ĐVTN của các chi đoàn ra quân làm sạch bãi biển với chủ đề “Chung tay vì biển xanh không rác thải nhựa” tại bờ kè Cửa Đại và bãi tắm Cửa Đại

Link facebook:

https://www.facebook.com/2125021247569503/posts/3857767604294850/