Thành Đoàn Hội An phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu, sáng tạo Khoa học- kỹ thuật” Thành phố Hội An – năm 2020

434

Thành Đoàn Hội An vừa phát động cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu, sáng tạo Khoa học- kỹ thuật” Thành phố Hội An – năm 2020” trong đoàn viên thanh niên, sinh viên.

Cuộc thi hướng đến mục tiêu thúc đẩy, hỗ trợ các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp trong đoàn viên thanh niên, sinh viên. Đồng thời, huy động các nguồn lực kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên thực hiện ý tưởng khởi nghiệp và nghiên cứu, sáng tạo Khoa học kỹ thuật. Cuộc thi cũng là dịp để đoàn viên, thanh niên, sinh viên bày tỏ nguyện vọng, sáng kiến, hiến kế, kiến nghị, đề xuất liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế – xã hội.

Đối tượng tham gia cuộc thi gồm: Đối với đề tài học sinh các trường THPT trên địa bàn thành phố Hội An và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Đối với đề tài ý tưởng khởi nghiệp là sinh viên và ĐVTN trên địa bàn thành phố Hội An và trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Các sản phẩm đăng ký dự thi thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, nông nghiệp nông thôn, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Ban tổ chức khuyến khích các ý tưởng, dự án dự thi có ứng dụng công nghệ như: Công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới, công nghệ vật liệu mới và các loại công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra sản phẩm dịch vụ có chất lượng, ứng phó với biến đổi khí hậu…; các ý tưởng, dự án dự thi theo xu hướng công nghệ Trí tuệ nhân tạo và Học máy, Internet vạn vật (IoT).

Cuộc thi gồm 2 vòng: Vòng 1: Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 20-06 đến 04-7: Ban giám khảo xét tuyển các hồ sơ dự thi để lựa chọn 15 hồ sơ xuất sắc tham gia Vòng chung kết; Vòng 2: Vòng chung kết diễn ra từ ngày 13 đến 14-08: Tác giả (hoặc đại diện nhóm tác giả) các hồ sơ được xét tuyển tại vòng 1 thuyết trình trước Ban giám khảo, các nhà đầu tư, khán giả. Kết quả cuộc thi sẽ được công bố vào ngày 14-8 và trao thưởng vào ngày 14-8-2020.

Cơ cấu giải thưởng cuộc thi gồm: Cơ cấu giải thưởng dành cho đề tài Ý tưởng khởi nghiệp: 01 giải Nhất gồm Giấy khen và tiền thưởng 7.000.000đ; 01 giải Nhì gồm Giấy khen và tiền thưởng 3.000.000đ; 01 giải Ba gồm Giấy khen và tiền thưởng 2.000.000đ; 02 giải Khuyến khích Giấy khen và tiền thưởng 1.000.000đ/giải; Cơ cấu giải thưởng dành cho đề tài Nghiên cứu, sáng tạo Khoa học – Kỹ thuật gồm: 01 giải Nhất gồm Giấy khen và tiền thưởng 5.000.000đ; 01 giải Nhì gồm Giấy khen và tiền thưởng 3.000.000đ; 01 giải Ba gồm Giấy khen và tiền thưởng 2.000.000đ; 02 giải Khuyến khích Giấy khen và tiền thưởng 1.000.000đ/giải. Ngoài giải thưởng như trên, Ban Tổ chức hỗ trợ kết nối cố vấn khởi nghiệp, kết nối các nhà đầu tư, hỗ trợ vay vốn cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải.

Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi từ ngày 01-6 đến 20-06-2020.

<img src=”https://sn3301files.storage.live.com/y4mLj9M40Nvu4Ea1FRlvjn8bCqI7bYK_SECBGnqRHb6dn1L1VRJDbssc0Vg6FUCON1Ee9Jx3Bw4DmDMOmrm8FqLFkg6umcBJLGPvUkRx9z0v-d0-syLUAwwHXKm5B5I2ASjl8bfGATlq65xwcj-W75QmJ7APZuosvqGmrKHaT7fIXeOXBnw1dcr0GuZB1yXRqnj?width=660&height=252&cropmode=none” width=”660″ height=”252″ />