Tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm hướng nghiệp nghề tại trường trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

675

Thực hiện chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019-2020; Hội đồng đội thành phố tổ chức hoạt động tham quan, trải nghiệm hướng nghiệp nghề tại trường trung cấp nghề Bắc Quảng Nam cho hơn 50 học sinh THCS trên địa bàn thành phố.

Tại đây, các em được các thầy cô giáo trong trường cung cấp thông tin về các nghề nghiệp mà trường đào tạo, đồng thời định hướng cho các em nghề nghiệp trong tương lai. Ngoài ra, các em được làm quen, thực hành với từng loại nghề nghiệp mà trường đào tạo.

Đây là một trong những hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp dành cho học sinh cấp 2 trên địa bàn thành phố. góp phần định hướng nghề nghiệp cho các em trong tương lại.