Tuổi trẻ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa học tập và làm theo lời Bác

553

Trong cuộc đời của mình, chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ thanh niên những tình cảm tốt đẹp nhất. Bồi dưỡng và giáo dục thanh niên là bộ phận quan trọng trong hệ thống tư tưởng của Hồ Chí Minh. Bác luôn căn dặn thanh niên rằng: “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, dưới sự chỉ đạo của BTV Thành đoàn, Đảng ủy Trung tâm, Chi đoàn Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An ra sức thi đua và rèn luyện. Ngay từ đầu năm, Chi đoàn đã xây dựng Nghị quyết, đề ra những kế hoạch và hoạt động cụ thể với chủ đề “Tuổi trẻ Trung tâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”.

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

BCH chi đoàn luôn công tác giáo dục trong ĐVTN. Giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, Hội luôn được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi đoàn định kỳ hằng tháng, quý, các đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm như “Tuổi trẻ Trung tâm tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, “Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh”… Ngay từ đầu năm, các ĐVTN đã đăng ký những nội dung Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chương trình Rèn luyện đoàn viên. Cuối năm, BCH chi đoàn tiến hành rà soát và đánh giá mức độ hoàn thành của từng ĐVTN. BCH chi đoàn chú trọng tuyên truyền các ngày lễ lớn thông qua bộ tài liệu tuyên truyền của BTV Thành đoàn, Trung ương Đoàn, đồng thời chủ động xây dựng các pano tuyên truyền tại trang Chi đoàn Di sản.

Tổ chức các hoạt động

Đẩy mạnh tuyên truyền và nâng cao nhận thức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi đoàn Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh” với nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: chiếu phim tư liệu về Hồ Chí Minh trong mắt bạn bè quốc tế, tổng kết 4 năm thực hiện CT05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị, Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu cuộc đời cuộc đời và sự nghiệp của Bác, lịch sử, văn hóa, kiến trúc Hội An, các di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Đồng thời, phát động Công trình Thanh niên “Sưu tầm các ca dao, hò vè trong kháng chiến”. Chi đoàn cũng đã phối hợp với Đoàn phường Cẩm Phô tổ chức hội thi trắc nghiệp online Tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của Bác. Tham gia cuộc thi “Tự hào Tuổi trẻ phố Hội anh hùng” do BTV Thành đoàn phát động, 100% ĐVTN hoàn thành cuộc thi trắc nghiệm online, đạt giải phụ dành cho tập thể tham gia đông nhất, chất lượng nhất và 10 bài tham gia cuộc thi viết.

 Dưới dự chỉ đạo của Đảng ủy Trung tâm, 100% ĐVTN tham gia học tập chuyên đề 2020 của CT05-CT/TW “ Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Trước đó, chi đoàn cũng đã tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội các Chi bộ, tiến tới Đại hội Đảng bộ Trung tâm QLBT DSVH Hội An như: Tổ chức cho các em học sinh 02 trường: TH Phù Đổng và Trần Quốc Toản tham quan khu phố cổ và nhà lưu niệm Cao Hồng Lãnh, ra quân dọn vệ sinh, quét vôi, sơn sửa bia di tích Cây Thông Một, đảm nhận phần việc thanh niên Phục dựng cây nêu ngày Tết, thăm và tặng quà Mẹ VNAH,…Ngoài ra, phối hợp với Đoàn phường Cẩm Châu và Cẩm Phô tặng Sổ tay địa chỉ đỏ cho các chi đoàn trực thuộc.

Bằng những hoạt động cụ thể và thiết thực, tuổi trẻ Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đang cố gắng ra sức học tập và rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào sự nghiệp phát huy và bảo tồn các các giá trị Di sản, di tích, địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố. Với những nổ lực của tập thể, trong năm 2019, chi đoàn Trung tâm đã dẫn đầu khối CNVC được khen được của UBND thành phố.