Hoạt động đội: 100% liên đội trên địa bàn thành phố tổ chức sinh hoạt Đội chuyên đề “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”

524

Ngày 04/5/2020, Hội đồng đội thành phố đã ban hành kế hoạch số 04-KH/HĐĐ về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 79 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 – 15/5/2020) và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020). Trong đó có đã triển khai cho 100% các liên đội trên địa bàn thành phố tổ chức sinh hoạt Đội chuyên đề “Bác Hồ với thiếu nhi – Thiếu nhi với Bác Hồ”.

Các liên đội đã tổ chức sinh hoạt với nhiều hình thức phong phú, ý nghĩa như tổ chức thảo luận, trao đổi, liên hệ, đề xuất,… những hành động, việc làm cụ thể để các em phấn đấu học tập và rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi, bạn tốt, cháu ngoan Bác Hồ. Tổ chức thi tìm hiểu về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các hình thức như: thi hái hoa dâng chủ, giải đáp ô chữ, hỏi – đáp nhanh,… Trao thưởng và lồng ghép tuyên dương những đội viên, thiếu nhi tiêu biểu trong thực hiện theo 5 điều Bác Hồ dạy. Sinh hoạt văn nghệ các tác phẩm viết về Bác Hồ với thiếu nhi, thiếu nhi với Bác Hồ.

Qua sinh hoạt Đội chuyên đề, giúp đội viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc, toàn diện về thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc Việt Nam, phong trào Cộng sản và Công nhân quốc tế. Qua đó, giáo dục cho các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt Cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”.Tạo môi trường cho đội viên, thiếu niên nhi đồng học tập, rèn luyện về đạo đức, lối sống, giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ.