TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN PHÒNG, CHỐNG DỊCH VIRUS CORONA

1054

Thành đoàn Hội An xây dựng tài liệu tuyên truyền phòng, chống dịch virus Corona

Tài liệu gồm 4 hình ảnh các thông tin về virus Corona, các cơ sở Đoàn có thể down về tuyên truyền trực tuyến cũng như in, photo thành tờ rơi để tuyên truyền cho mọi người.

Thông tin tài liệu được lấy từ nguồn tài liệu của Bộ Y tế, và được thiết kế phù hợp cho việc in trắng đen, photo để tiết kiệm chi phí tuyên truyền.

Các cơ sở đoàn có thể down file ảnh gốc tại địa chỉ:

https://drive.google.com/drive/folders/1nhcziGvPo6ZUBm9QnfTTnLcuOL2LOD8_?usp=sharing

Hoặc có thể download file pdf (các nội dung được thu gọn trong 1 tờ A4 2 mặt):

https://drive.google.com/file/d/1fuatnIKOCmzpYG1Bofy8ajUr9uKAms3y/view?usp=sharing