Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo”

175

 

 

Diễn đàn “Ý tưởng sáng tạo” được Thành phố Hội An tổ chức ngày 08/3/2020.

Tham gia diễn đàn, các sinh viên đã được nghe anh Trần Đình Quân– Thành viên CLB Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Hội An- chia sẻ kinh nghiệm về khơi nguồn ý tưởng, tư duy sáng tạo và hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo.

Dịp này, Thành Đoàn đã triển khai mô hình Hộp thư ý tưởng sáng tạo cho 100% cơ sở Đoàn trực thuộc và đã thu thập hơn 200 ý tưởng, sáng kiến sáng tạo trên các lĩnh vực của các bạn ĐVTN và được đăng tải trên Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam.

Thời gian qua, phong trào sáng tạo, khởi nghiệp thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia. Năm qua, toàn thành phố có trên 200 ý tưởng sáng tạo được đăng trên Ngân hàng và nhiều mô hình, dự án khởi nghiệp đạt giải cao trong các cuộc thi. Để đẩy mạnh phong trào này, Thành Đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền trong cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh- sinh viên về ý nghĩa, hiệu quả phong trào; quảng bá nâng cao giá trị các đề tài, sản phẩm, ý tưởng của đoàn viên, sinh viên và tích cực tham mưu tạo cơ chế tốt nhất để tìm nguồn lực hỗ trợ cho việc ứng dụng các ý tưởng, dự án có hiệu quả vào thực tiễn.