Thành đoàn Hội An tổ chức tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2020

551

Sáng 05/3, Ban Thường vụ Thành đoàn, Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn – Hội năm 2020 cho 200 cán bộ Đoàn, Hội các cơ sở Đoàn, Hội trực thuộc.

Lớp tập huấn sẽ được diển ra trong 03 ngày từ ngày 05 đến ngày 07/3/2020 nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ, nâng cao năng lực công tác cho cán bộ Đoàn – Hội; tăng cường giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các cơ sở Đoàn.

Tham gia tập huấn các học viên được tuyên truyền Đề án “Hội An – Nhân tình thuần hậu”; học tập các bài học lý luận chính trị (sửa đổi); học tập, quán triệt, tuyên truyền 2 chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 dành cho cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên; Học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo; cung cấp thông tin, kỹ năng và bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên Thành đoàn về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và các nội dung có liên quan; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền và các Luâṭ có liên quan cho thanh thiếu nhi; trang bị kiến thức khởi nghiệp và tư vấn giới thiệu việc làm cho thanh niên; tuyên truyền tác hại rượu bia, thuốc lá, chất kích thích; công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay; một số vấn đề về văn hóa mạng; công tác tổ chức xây dựng Đoàn; kỹ năng viết tin bài, tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động; tổ chức góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hội An lần thứ XVIII.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, đồng chí Hồ Khá – Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố đánh giá cao công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, sự chủ động của Đoàn phường Tân An để lớp tập huấn được tổ chức thành công. Cùng với đó, đánh giá cao tinh thần của các đồng chí cán bộ Đoàn đã về tham gia tập huấn theo đúng thành phần, số lượng triệu tập, đồng thời yêu cầu các học viên tuân thủ tốt nội quy lớp học, tiếp thu tốt các nội dung truyền giảng; Ban tổ chức lớp cần làm tốt công tác tổ chức theo đúng kế hoạch đề ra để lớp tập huấn đạt hiệu quả cao.

Theo kế hoạch, Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn – Hội năm 2020 sẽ được tiếp tục tổ chức vào ngày mai (06-3) tại phường Tân An./.

                                                                                                   THÀNH ĐOÀN HỘI AN