Hội đồng đội thành phố xây dựng Công trình khu vui chơi thiếu nhi tại xã Cẩm Kim

390

Ngày 26/2/2020, Thành đoàn, Hội đồng đội thành phố tổ chức xây dựng Công trình khu vui chơi thiếu nhi “Hành trình thứ 2 của lốp xe” tại xã Cẩm Kim. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên 2020.

Công trình đã tạo được sân chơi thiếu nhi cho các em trên địa bàn xã – một trong những xã khó khăn của thành phố. Đây cũng là công trình góp phần chung tay với xã Cẩm Kim về đích nông thôn mới trong năm 2020.