Thành đoàn Hội An thực hiện chủ trương 1+2 và Sinh hoạt chuyên đề Tuổi trẻ Hội An sắt son niềm tin với Đảng

828

Thực hiện chủ trương 1+2 và sinh hoạt chuyên đề Tuổi trẻ Hội An sắt son niềm tin với Đảng của BTV Tỉnh đoàn; BTV Thành đoàn Hội An đã triển khai cho cán bộ, công chức cơ quan Thành đoàn và các cơ sở Đoàn về hai chủ trương trên.

Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ đăng ký thời gian đi cơ sở, báo cáo kết quả thực hiện việc đi cơ sở buổi họp cơ quan và tổng kết kết quả thực hiện chủ trương 1+2 vào cuối năm, đó cũng là nội dung gắn kết quả thi đua của từng cán bộ đoàn.

Qua quá trình thực hiện chủ trương 1+2, từng cán bộ đoàn nắm rõ hơn những khó khăn của cơ sở trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay.

Thực hiện chủ trương sinh hoạt chuyên đề Tuổi trẻ Hội An sắt son niềm tin với Đảng, Chi đoàn khối phố Bàu Súng tổ chức chương trình sinh hoạt tại Chi đoàn với sự tham gia của đồng chí Hồ Khá, Bí thư Thành đoàn; các đồng chí Thường trực Đoàn phường Thanh Hà, đồng chí Bí thư Chi bộ khối, đồng chí Khối trưởng và tập thể Chi đoàn.

Chi đoàn đã chiếu phim tư liệu về 90 năm Ngày thành lập Đảng, tổ chức sinh hoạt thảo luận về nội dung video, về Ngày thành lập Đảng,… Bên cạnh đó, Chi đoàn cũng nêu lên những thuận lợi và khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hồ Khá – Bí thư Thành đoàn đã đánh giá cao những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong thời gian qua, đã tiên phong trong việc thực hiện chủ trương của Đoàn cấp trên về tổ chức sinh hoạt chuyên đề Tuổi trẻ Hội An sắt son niềm tin với Đảng…; đồng thời cũng chia sẻ với những khó khăn mà Chi đoàn đã gặp phải. Bên cạnh đó, đồng chí Hồ Khá đã động viên và định hướng những nội dung quan trọng trong năm 2020 cũng như chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn.