Đoàn trường THPT Trần Hưng Đạo tổ chức tuyên truyền “xây dựng tình bạn đẹp nói không với bạo lực học đường”

254

Vào ngày 24/11/2020, Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo đã tổ chức hoạt động tuyên truyền “Xây dựng tình bạn đẹp nói không với học lực học đường” lồng ghép với các nội dung giáo dục đạo đức lối sống.


Hội thi được tổ chức theo hình thức sân khóa hóa, tiểu phẩm, hài, ca kịch,… lồng ghép với các hình ảnh, âm thanh, dân ca, hò ve… Mỗi Chi đoàn tham gia 1 phần thi trong thời gian giới hạn từ 7 – 10 phút. Các phần thi đều được xây dựng kịch bản theo chủ đề đã được bốc thăm. Các tác phẩm phản ánh lối sống, đạo đức của một bộ phận học sinh thời nay và những hệ lụy, nguy hại của nó, đồng thời đưa ra cách khắc phục các vấn đề trên. Đây vừa là một cuộc thi, vừa là một buổi tuyền truyền ngoại khóa cho các học sinh về đạo đức, lối sống, tệ nạn bạo lực học đường. Buổi ngoại khóa giúp Đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức, hành động có trách nhiệm hơn đối với bản thân và xã hội.