Chi đoàn Điện lực Hội An tổ chức thành công Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

813

Thực hiện Hướng dẫn số 60020/HD-ĐTN ngày 30/7/2019 của BCH Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội tại các Chi đoàn trực thuộc nhiệm kỳ 2019-2022; dưới sự chỉ đạo của Cấp ủy, sự đồng ý của Lãnh đạo Điện lực. Chi đoàn Điện lực Hội An đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Điện lực Hội An có Đồng chí Bùi Văn Phương – Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực; Đồng chí Nguyễn Nho Nam, Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn CSTV Điện lực Hội An. Về phía Công ty Điện lực Quảng Nam, có đồng chí Võ Quốc Hậu, Phó Bí thư Đoàn Cơ sở Công ty Điện lực Quảng Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Chi đoàn Điện lực Hội An đã trình bày báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 – 2019, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2022.  Trong đó, nhấn mạnh, mặc dù còn tồn tại những khó khăn, hạn chế nhất định, tuy nhiên với sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng của Cấp ủy và BTV Đoàn Cơ sở Công ty, Chi đoàn Điện lực Hội An trong nhiệm kỳ vừa qua tiếp tục triển khai sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên tại đơn vị ngày càng đi lên vững mạnh, gắn liền với các hoạt động hỗ trợ công tác kinh doanh tại Điện lực; đặc biệt là các hoạt động bề nổi chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước và Ngành điện.

 Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các nội dung triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đảm bảo đúng tiến độ, hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh với việc triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa. Thường xuyên chăm lo tạo điều kiện để đoàn viên hoạt động tốt, nâng cao vai trò của đoàn viên trong tổ chức Đảng, đề xuất, giới thiệu những đoàn viên ưu tú có nguyện vọng đứng vào hàng ngũ của đảng cho Chi bộ xem xét kết nạp. Trong nhiệm kỳ, đã có 01 đoàn viên ưu tú được kết nạp đảng và Chi bộ cũng đang hoàn tất hồ sơ chuẩn bị kết nạp cho 01 đoàn viên khác, dự kiến vào cuối năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Bùi Văn Phương – Bí thư chi bộ, Giám đốc Điện lực Hội An ghi nhận những thành tích đạt được của Chi đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua, khẳng định các đoàn viên trong chi đoàn đều có những trưởng thành nhất định, tuy nhiên, trước nhiều bối cảnh mới, đặc biệt là tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi mỗi đoàn viên trong chi đoàn cần quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, có những cách làm sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm góp phần xây dựng Điện lực Hội An Đổi mới, sáng tạo, đoàn kết và nghĩa tình. Về phía Công ty Điện lực Quảng Nam, đồng chí Võ Quốc Hậu – Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Quảng Nam đánh giá cao những hoạt động Đoàn của Chi đoàn Điện lực Hội An trong nhiệm kỳ vừa qua, nhiều hoạt động là điểm sáng trong chuỗi các hoạt động đoàn của Công ty Điện lực Quảng Nam, công tác chuẩn bị đại hội nghiêm túc, chu đáo và đúng theo hướng dẫn của Đoàn cơ sở PC. Trong thời gian tới, đồng chí Hậu mong muốn các đoàn viên của Chi đoàn tham gia nhiều hơn với hoạt động của Đoàn cơ sở PC, đa dạng hơn nữa các hình thức hoạt động đoàn và phong trào thanh niên tại Điện lực.

Với sự đồng thuận và tín nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Chi đoàn mới nhiệm kỳ 2019 – 2022 với 04 đồng chí, là các gương mặt tiêu biểu trong công tác đoàn và phong trào thanh niên của Chi đoàn thời gian qua. Trong đó, đồng chí Dương Xin, được BCH mới tín nhiệm tái đắt cử chức danh Bí thư Chi đoàn Điện lực Hội An nhiệm kỳ 2019-2022.

Đại hội Chi đoàn Điện lực Hội An, nhiệm kỳ 2019 – 2022 là Đại hội thể hiện ý chí nguyện vọng và quyết tâm của toàn thể đoàn viên thanh niên với mục tiêu phấn đấu xây dựng Chi đoàn ngày càng vững mạnh. Với tinh thần “Tuổi trẻ Điện lực Hội An đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thi đua học tập, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”. Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn vững bước, tự tin dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội./.