Hội An hoàn thành sáp nhập 54 chi đoàn thôn, khối phố

550

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy và Thành ủy Hội An về việc tổ chức, sắp xếp lại thôn, khối phố theo chủ trương Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII). BTV Thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn 13 xã, phường hoàn thành việc sáp nhập chi đoàn thôn, khối phố. BTV Thành đoàn đã chỉ đạo bí thư đoàn các xã, phường phối hợp với cấp ủy, chi bộ thôn, tổ dân phố tổ chức họp toàn thể đoàn viên để quán triệt mục đích, yêu cầu sáp nhập chi đoàn. Lấy ý kiến giới thiệu của đoàn viên về nhân sự dự kiến tham gia ban chấp hành (BCH), chức danh bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời.
Căn cứ vào kết quả nhận xét, đánh giá của cán bộ, đoàn viên, kết quả giới thiệu BCH, bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời, đồng chí bí thư đoàn xã cùng với cấp ủy chi bộ thôn, khối phố thảo luận, thống nhất nhân sự dự kiến tham gia BCH, chức danh bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời báo cáo thường trực đảng ủy xã, phường để xin ý kiến.
Sau khi có ý kiến nhất trí của thường trực đảng ủy xã, phường, BCH đoàn xã, phường ra quyết định sáp nhập chi đoàn, chỉ định BCH chi đoàn (chức danh bí thư, phó bí thư chi đoàn lâm thời). Sau khi có quyết định, chi đoàn xin ý kiến tổ chức lễ ra mắt, công bố quyết định sáp nhập và xây dựng đề án, chương trình hoạt động trong thời gian lâm thời.
Đồng thời với việc chỉ đạo Đoàn xã, phường, Thành đoàn đã đăng ký làm việc với Đảng ủy các xã, phường quan tâm kịp thời củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn cơ sở theo địa bàn thôn, khối phố sáp nhập. Tạo điều kiện để các hoạt động Đoàn được diễn ra xuyên suốt đáp ứng nhu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi địa phương.
Với cách làm đó, sau gần 2 tháng triển khai thực hiện, đến nay, tại 13 xã, phường trên địa bàn thành phố Hội An đã hoàn thành việc sáp nhập từ 77 chi đoàn thôn, khối phố trước đây xuống còn 54 chi đoàn theo địa giới hành chính sau sáp nhập.