Chuyển giao Khoa học công nghệ nuôi cá vẩy cho Đoàn viên thanh niên

589

Tiến bộ khoa học kỹ thuật (KHKT) có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện đời sống. Nhận thức được tầm quan trọng đó, những năm qua, Thành đoàn Hội An đã phối hợp với phòng Kinh tế thành phố đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ KHKT cho ĐVTN.

Năm 2019, Thành đoàn đã tiến hành chuyển giao công nghệ nuôi cá vẩy cho các bạn ĐVTN đang nuôi cá lồng bè trên mặt nước sông. Tận dụng mặt nước trên sông để phát triển nghề nuôi cá lồng bè. Một trong số đó là a Nguyễn Tấn Long – Bí thư đoàn phường Cửa Đại, một trong những thanh niên nuôi cá lồng bè nhiều năm liền.

Qua bước đầu cho thấy, cá phát triển tốt và lớn nhanh. Và dự kiến cho thu hoạch sau vài tháng nuôi thử nghiệm.

Hy vọng với việc áp dụng phương pháp nuôi cá vẩy do Thành đoàn chuyển giao sẽ góp phần tăng thêm thu nhập cho a Long cũng như các bạn ĐVTN nuôi cá lồng bè trên địa bàn phường Cửa Đại.