Hội nghị Đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hội An khóa V, giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021

710

Hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố Hội An khóa V, giữa nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa được long trọng tổ chức với sự tham gia của 150 đại biểu chính thức đại diện cho đại diện cho hơn 24.000 thanh niên toàn thành phố. Tại Hội nghị, đã tiến hành hiệp thương chọn cử bổ sung 11 anh, chị tham gia Ủy ban Hội thành phố khóa V; hiệp thương việc kéo dài nhiệm kỳ Đại hội Hội LHTN Việt Nam TP đến năm 2024; hiệp thương chọn cử 12 anh, chị đi dự Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Giữa nhiệm kỳ qua, Hội LHTN Việt Nam các cấp trong thành phố đã tuyên truyền, vận động hội viên, thanh niên (HVTN) thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền kết quả thực hiện các phong trào, cuộc vận động đến đông đảo HVTN trong toàn thành phố thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như Đài truyền thanh, website thành phố, facebook, zalo,… do tổ chức Đoàn, Hội quản lý.

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, các cấp bộ Hội đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục về truyền thống vẻ vang của quê hương anh hùng, mảnh đất có truyền thống hiếu học. Giáo dục gắn với địa chỉ đỏ, gương điển hình, qua các công cụ tuyên truyền. Trong đó, nổi bật là việc chú trọng tới việc nhân rộng các điển hình thanh niên tiên tiến. Công tác truyền thông được đẩy mạnh triển khai qua nhiều kênh tuyên truyền trực quan, qua các buổi giao lưu. Các cấp bộ Hội toàn thành phố đã bám sát chủ đề công tác theo từng năm theo hướng có trọng tâm, trọng điểm và có nhiều cố gắng trong tìm tòi, thể nghiệm và nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay. Tính huy động, tính hiệu triệu của cán bộ Hội; tổ chức Hội được nâng tầm trong thanh niên góp phần nâng cao uy tín và vị thế của tổ chức Hội, giới thiệu cho Đảng nhiều đồng chí cán bộ trẻ có tâm huyết, có năng lực.

Trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đã triển khai hiệu quả nhiều công trình thanh niên, tham gia tích cực các hoạt động sự kiện lớn của thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Từ sự trợ sức của tổ chức Hội, nhiều thanh niên khởi nghiệp thành công bằng các mô hình kinh tế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại địa phương. Bên cạnh đó, mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên được quan tâm đầu tư, duy trì hiệu quả nhiều CLB như: Hội Sinh viên thành phố, CLB Ngân hàng máu sống trên mạng internet.

Thông qua các đợt cao điểm “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”, “ngày Thứ bảy tình nguyện”, “ngày Chủ nhật xanh” và cuộc vận động “Toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”,… các cơ sở Hội đã thực hiện được 54 công trình, phần việc thanh niên, thu hút trên 10.000 lượt HVTN tham gia như: Trồng cây xanh, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, sửa chữa tuyến đường văn minh đô thị, bóc xóa quảng cáo, rao vặt sai quy định…Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng, hiệu quả từ huyện đến cơ sở; từ năm 2016 đến nay toàn thành phố vận động thanh niên tham gia hiến máu tập trung và đột xuất tại các bệnh viên trong, ngoài thành phố với 1951 đơn vị máu; phối hợp, vận động các mạnh thường quân, đội ngũ y, bác sĩ trong và ngoài thành phố tham gia khám, tư vấn, cấp phát thuốc miến phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Các cấp bộ hội trong thành phố tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động các đội hình thanh niên xung kích phòng chống tội phạm, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông; phối hợp với ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến.

Trần Quốc Vương