Hội An tổ chức chương trình Hè vui đọc sách tại thư viện Thanh Hóa

620

Thành đoàn đã phối hợp với Thư viện Hội An tổ chức chương trình “Hè vui đọc sách” tại thư viện Thanh Hóa nhằm thúc đẩy đam mê đọc sách của thanh thiếu nhi trong dịp hè.

Cùng với đó, trong dịp hè 2019, nhằm tạo sân chơi cho thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố, Thành đoàn đã chỉ đạo các đoàn xã, phường xây dựng các thư viện tại các khu thiết chế văn hóa để thanh thiếu niên có được một không gian đọc sách góp phần thúc đẩy đam mê đọc sách; trong đó, nổi bật là 2 đơn vị Cẩm Thanh và Thanh Hà đã xây dựng được thư viện công cộng với nhiều đầu sách và thu hút được nhiều bạn trẻ đến đọc sách mỗi ngày.

                                                                                                     TRẦN QUỐC VƯƠNG