Bài dự thi Cuộc thi KHOẢNH KHẮC TÌNH NGUYỆN – Tháng 5/2019

1298

DÒNG SÔNG XANH

     Thanh niên tình nguyện bạn ơi,
Làm nên đất nước rạng ngời đẹp xanh.
      Noi gương truyền thống cha anh,
Góp phần sức nhỏ tạo thành điều to.
      Trường Trần Hưng Đạo đã cho
Thanh niên tình nguyện chăm lo môi trường.
       Từ việc nhỏ hóa phi thường,
Thu Bồn đầy rác nay nhường sông xanh.
       Chúng ta phải thật tinh anh,
Thấy rác phải nhặt, bỏ nhanh vào thùng.
        Hành động vì lợi ích chung
Thanh niên ta hãy cùng chung nhịp lòng.
        Việc làm tốt, ngàn người mong
Quê hương tươi đẹp, ánh hồng sắc hoa.
***********************************************
Bài dự thi: Khoảnh khắc tình nguyện 2019
Đơn vị: Trường THPT Trần Hưng Đạo-Hội An
Người dự thi: Nguyễn Hồng Ánh – Bí thư Đoàn Trường THPT Trần Hưng Đạo
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, ngoài trời, nước và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, cỏ, ngoài trời, thiên nhiên và nước
Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời, nước và thiên nhiên
Trong hình ảnh có thể có: bầu trời, ngoài trời, nước và thiên nhiên