Hội An tổ chức đồng loạt tổ chức Ngày hội công nhận Rèn luyện đội viên năm học 2018 – 2019

576

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội thành phố, từ ngày 15/3 đến 30/3/2019, các Liên đội trong toàn huyện tổ chức Ngày hội công nhận Rèn luyện Đội viên năm học 2018 – 2019 và triển khai chương trình Rèn luyện đội viên giai đoạn 2018 – 2022. Trong đó, chỉ đạo tổ chức điểm đối với 02 Liên đội Tiểu học Lương Thế Vinh và THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Tại chương trình, dựa trên kết quả các em đạt được, Ban Tổ chức cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình rèn luyện theo hạng đối với các em đội viên, nhi đồng.

Ngày hội “Công nhận chuyên hiệu Rèn luyện đội viên” nhằm nâng cao chất lượng chuẩn hóa quy trình triển khai để chương trình “Rèn luyện đội viên” thực sự trở thành sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em đội viên được giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi và phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; đồng thời là dịp để công nhận, biểu dương, động viên các em đội viên, thiếu nhi đã tích cực tham gia hoàn thành tốt các nội dung Chương trình rèn luyện đội viên.

Một số hình ảnh Ngày hội tại các liên đội:

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang đứng và ngoài trời