Phát huy vai trò xung kích của Đội hình thanh niên tình nguyện sơ, ứng cứu nhanh TNGT thành phố

384

Tai nạn giao thông (TNGT) và những thiệt hại do TNGT gây ra đang là nỗi lo, trở thành vấn đề bức xúc của toàn xã hội. Để phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên thành phố về giữ gìn trật tự ATGT. Năm 2019, BTV Thành đoàn Hội An đã ra quyết định thành lập Đội thanh niên tình nguyện sơ cứu, ứng cứu nhanh về tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.

Bằng những hành động thiết thực, Đội đã thể hiện được vai trò xung kích của thanh niên trong việc góp phần giữ gìn trật tự ATGT như kịp thời ứng cứu TNGT, tuyên truyền, phổ biến Luật giao thông, ra quân bảo đảm an toàn giao thông tại các cổng trường đảm bảo an toàn cho học sinh giờ tan học… Đội Thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu TNGT đã phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền cho học sinh, đoàn viên thanh niên, nhân dân địa phương nâng cao ý thức khi tham gia giao thông và giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Có thể nói, thông qua những mô hình và cách làm hay đã từng bước thay đổi ý thức về văn hóa giao thông của thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân, giảm thiểu TNGT được trên cả 03 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, đồng thời góp phần không nhỏ đẩy lùi tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ĐVTN, học sinh, hạn chế tình trạng mất ATGT tại địa bàn.