Thành đoàn Hội An tập huấn cán bộ Đoàn – Hội và tổ chức “Ngày hội đoàn viên” năm 2019

852

Thành đoàn vừa tổ chức lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội năm 2019 cho hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại di tích Khổng Miếu và biển Cửa Đại. Tại đây, các bạn ĐVTN được hướng dẫn các kỹ năng trò chơi lớn, múa hát tập thể, dân vũ, nhảy hiện đại, teambuilding, xây dựng mô hình hoạt động ở khu dân cư, tìm hiểu các chính sách mới của Đảng & Nhà nước. Lớp tập huấn còn là cơ hội để các đồng chí cán bộ Đoàn – Hội  trên toàn thành phố có dịp gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học tập lẫn nhau, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó cũng như công tác phối hợp trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Bên cạnh đó, các bạn ĐVTN cũng được thông tin về các chính sách mới của Đảng & Nhà nước về công tác thanh niên, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước trong công tác dân tộc, tôn giáo. Được hướng dẫn công tác tổ chức, thành lập, hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm theo sở thích trong thanh niên dân tộc, tôn giáo; các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo.

Tối cùng ngày, Thành đoàn tổ chức “Ngày hội đoàn viên” chào mừng kỷ niệm 88 năm thành lập Đoàn; đồng thời chỉ đạo 100% cơ sở Đoàn triển khai tổ chức tốt để thiết thực hưởng ứng Tháng 3 của tuổi trẻ. Tại Ngày hội, đã tổ chức cắt bánh sinh nhật mừng 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đốt lửa truyền thống, sinh hoạt lửa trại, các trò chơi đêm… thu hút đông đảo các bạn ĐVTN tham gia. Ngày hội là một trong nhiều hoạt động của Tháng Thanh niên do Ban Thường vụ Thành đoàn phát động, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội trong đoàn viên thanh niên. Đồng thời, chương trình là dịp để mỗi đoàn viên thanh niên nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống lịch sử cách mạng của tổ chức Đoàn, từ đó bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị của bản thân, góp phần xây dựng quê hương văn minh, giàu đẹp.