Thành đoàn tổ chức học tập 6 bài học LLCT của Đoàn và tuyên truyền chủ quyền biển đảo năm 2018

782

Ngày 07/9/2018, Thành đoàn tổ chức Hội nghị học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn, tuyên truyền chủ quyền biển đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới  tại UBND phường Tân An

Hơn 200 bạn ĐVTN cùng các em thiếu nhi đã được đồng chí báo cáo viên Đinh Phú Đông – Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm BDCT Thành phố truyền đạt các nội dung về 6 bài học lý luận chính trị  của Đoàn, các nội dung về chủ quyền biển đảo và Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết thúc Hội nghị, Thành đoàn đã tiến hành kiểm tra nhanh nhận thức các bạn ĐVTN và các em thiếu nhi tham gia. Nhờ tập trung học tập nên hầu hết đều nắm bắt được các nội dung quan trọng của buổi học tập.