Hội nghị nghe thông tin thời sự và tập tuấn tuyên truyền đối ngoại, nâng cao kiến thức Hội nhập quốc tế

641

Ngày 29/7/2018, Thành đoàn tổ chức Hội nghị nghe thời sự cho hơn 150 cán bộ đoàn viên, hội viên đến từ các cơ sở đoàn-hội trên địa bàn thành phố. Trong chương trình, đoàn viên thanh niên được đồng chí báo cáo viên Đinh Phú Đông – Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố nói về tình hình thời sự 6 tháng, thông tin một số nội dung trọng tâm về sự ra đời của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tác động của cách mạng công nghiệp 4.0, những cơ hội và thách thức của giới trẻ và giới trẻ cần làm gì trong cuộc cách mạng 4.0. Không ai khác, tuổi trẻ chính là lực lượng xung kích, sáng tạo, đi đầu, nghiên cứu, ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, góp phần đắc lực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, các bạn ĐVTN cũng được thông tin tuyên truyền đối ngoại và nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế của Việt Nam cho ĐVTN.

Hoạt động đã góp phần nâng cao nhận thức trong đoàn viên, hội viên thanh niên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố