Triển khai chủ trương mỗi đoàn viên giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội (chủ trương 1+1).

619

Nhằm triển khai thực hiện theo Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, chú trọng triển khai thực hiện chủ trương 1+1; nhằm tập hợp, đoàn kết thanh niên; bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên mới có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, hăng hái học tập và lao động sáng tạo, giàu nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở Đoàn.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hội An yêu cầu các cấp bộ đoàn áp dụng “phương thức 1+1” trong phát triển đoàn viên – mỗi đoàn viên phấn đấu giúp đỡ 1 thanh niên vào đoàn. Coi trọng, quan tâm kết nạp đoàn viên mới từ các đối tượng thanh niên là hội viên, thành viên các câu lạc bộ, đội, nhóm; thanh niên theo các tôn giáo; … Đẩy mạnh tổ chức các phong trào xung kích, đồng hành để thanh niên có điều kiện tham gia và rèn luyện thực tiễn; Tiếp tục đổi mới hình thức bồi dưỡng kiến thức về Đoàn cho thanh niên, đội viên chuẩn bị kết nạp; Quản lý và tiếp tục bồi dưỡng đoàn viên sau kết nạp.

Tính trong năm 2018, toàn thành phố đã kết nạp 1055 đoàn viên, giới thiệu hơn 2000 thanh niên tham gia tổ chức Hội. Trong dịp kỷ niệm 10 thành lập Thành phố Hội An, đã tuyên dương 10 gương thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực, tuyên dương 31 gương thầy cô là thanh niên tiêu biểu. Đạt được kết quả nhờ vào sự vào cuộc của cấp bộ Đoàn trong việc đẩy mạnh và triển khai chủ trương 1+1 tới đoàn viên, thanh niên trên địa bàn thành phố. Trong thời gian đến, BTV Thành đoàn sẽ tiếp tục bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên, hội viên, đổi mới hình thức bồi dưỡng, hoạt động để Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của thành phố đạt nhiều kết quả tốt đẹp.