Thành đoàn Hội An phát động cuộc thi trắc nghiệm Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022

1582

Sáng ngày 07/5/2018, Thành đoàn Hội An đã tổ chức phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022 bằng hình thức trắc nghiệm online trên trang web tuoitrephohoi.vn

Các bạn đoàn viên tham gia thi bằng cách truy cập vào địa chỉ: http://tuoitrephohoi.vn/trac-nghiem/ hoặc banner của cuộc thi trên trang web tuoitrephohoi.vn.

Các câu hỏi trắc nghiệm có nội dung liên quan Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII và Nghị quyết Đại hội Đoàn thành phố lần thứ XIII.

Đối tượng tham gia là tất cả cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong toàn thành phố

Cuộc thi trắc nghiệm online sẽ kéo dài từ ngày 7/5/2018 đến ngày 14/5/2018.

Qua tổng hợp kết quả phần thi trắc nghiệm và thi tự luận, Ban Tổ chức sẽ trao các giải cho các cá nhân và đơn vị tham gia tốt hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp lần này.