Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm việc với các đơn vị

1303

Trong 02 ngày (26-27/8), Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn do đồng chí Nguyễn Thành Tuấn – Phó chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra, Trưởng Ban Đoàn Kết Tập hợp Thanh niên làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban Kiểm tra các đơn vị Huyện đoàn Quế Sơn; Thăng Bình; Hiệp Đức và Nông Sơn theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề số 03- KH/TĐTN-UBKT.

Tại các đơn vị kiểm tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ thực tế của các Chi đoàn, Đoàn cấp xã và Đoàn cấp huyện, đồng thời nghe các đơn vị báo cáo kết quả cũng như những khó khăn, vương mắc trong quá trình triển khai chương trình Rèn luyện đoàn viên; đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú cũng như thực tế tình hình đoàn viên, công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp,việc triển khai sinh hoạt Chi đoàn trên địa bàn dân cư hiện nay. Bên cạnh đó các đơn vị cũng đã có những đề xuất, kiến nghị với Đoàn kiểm tra những vấn đề cần quan tâm triển khai trong thời gian đến. Thông qua đó, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, chia sẻ phương pháp để triển khai tốt các nội dung công tác tổ chức xây dựng Đoàn trong thời gian tới, đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục triển khai nhận rộng, những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp, giới thiệu đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú, xây dựng chi đoàn mạnh, công tác quản lý đoàn viên của các cơ sở Đoàn.

Thông qua kết quả kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra sẽ  tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những chủ trương, giải pháp tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đoàn viên, chương trình rèn luyện đoàn viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt Đoàn nơi cư trú trong thời gian tới. Đồng thời phát hiện những mô hình tiêu biểu để nhân rộng trong toàn tỉnh.

Nguồn:Minh Dung (Ban TCKT Tỉnh đoàn)