Tọa đàm “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực – giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại”

1199
Sáng 31/10, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tổ chức Tọa đàm “100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực – giá trị lịch sử và ý nghĩa thời đại” nhân kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017).

Tham dự buổi tọa đàm có GS.TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Hùng – Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn; Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nga tại Việt Nam Vladimir Sergeyevich Shustov; Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hoá Nga (RCNK) tại Hà Nội Shafinskaia Natalia Valerievna; lãnh đạo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo sinh viên Việt Nam, sinh viên Nga đang học tập tại Việt Nam.Cách mạng Tháng Mười Nga thay đổi vectơ vận động lịch sử

Phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, cách đây tròn một thế kỷ, ngày 7/11/1917, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga đã mở ra một trang sử mới hào hùng với sự ra đời của Nhà nước Xô Viết chuyên chính vô sản đầu tiên trong lịch sử loại người, đưa Chủ nghĩa xã hội (CNXH) từ lý luận trở thành hiện thực. Lần đầu tiên trên thế giới, chính quyền đã từ trong tay thiểu số người bóc lột chuyển sang tay đa số người lao động bị bóc lột; mọi hình thức bóc lột giai cấp và áp bức dân tộc bị thủ tiêu, mở đường cho độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH trên toàn thế giới.Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga cũng khẳng định bản chất khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành cái nôi nuôi dưỡng nhiệt huyết của lý tưởng cộng sản, châm ngòi cho những thắng lợi vang dội của các nước thuộc địa chống lại áp bức, bóc lột của thực dân, đế quốc. Đặc biệt, thắng lợi của Cách mạng tháng Mười đã đưa ánh sáng của học thuyết Mác – Lênin đến với Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh và được truyền vào Việt Nam như một nguồn sáng chân lý rực rỡ, mở ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Xét về lý luận và thực tiễn, Cách mạng Tháng Mười đã ảnh hưởng to lớn đối với con đường giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam trong suốt thế kỷ XX và cả trong điều kiện hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu đề dẫn buổi tọa đàm
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu khẳng định vai trò to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với lịch sử thế giới nói chung và với con đường giải phóng dân tộc và đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam nói riêng

GS.TS. Tạ Ngọc Tấn – Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương cũng khẳng định, Cách mạng Tháng Mười Nga đã thay đổi vectơ vận động lịch sử ở ba khía cạnh, đó là: tạo ra một chế độ xã hội chưa từng có trong lịch sử, một chế độ xã hội ước mơ ngàn đời của con người ở đó không có người bóc lột người, tự do, bình đẳng, bác ái, chia sẻ; tạo ra con đường giải phóng cho một loạt dân tộc bị áp bức, bóc lột, thuộc địa trên thế giới. Và bản thân Cách mạng Tháng Mười Nga và Chủ nghĩa xã hội hiện thực là động cơ, là niềm cảm hứng đấu tranh của toàn bộ các dân tộc ở các nước Tư bản; buộc giới chủ Tư bản phải có những thay đổi hành động, mở mang dân chủ ở các nước…Bà Shafinskaia Natalia Valerievna – Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam khẳng định, với tất cả các ý kiến và đánh giá về sự kiện cách đây 100 năm tại Nga, không ai có thể phủ nhận một điều là, từ kết quả của cuộc Cách mạng Tháng Mười, lịch sử thế giới đã phải thay đổi vectơ phát triển của mình. Hệ tư tưởng cộng sản của nước Nga Xô Viết và sau đó là Liên Xô, đã có ảnh hưởng rất to lớn đến tiến trình lịch sử tiếp theo ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Đảng cộng sản các nước đã hợp tác chặt chẽ, đặt nền móng cho các mối quan hệ tương lai trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, hệ tư tưởng, kinh tế và văn hóa…Người trẻ là lực lượng tiên phong cho những cuộc cách mạng

PGS.TS. Ngô Đình Xây – Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, khi làm Cách mạng Tháng Mười Nga, Lênin chỉ mới 47 tuổi, và những chiến sĩ cộng sản làm nên cuộc Cách mạng Tháng Mười chủ yếu là thanh niên. Sau 100 năm, hiện nay, thế giới đang bước vào một cuộc cách mạng công nghệ 4.0, đặt ra vấn đề không thể suy nghĩ như cũ, lấy tri thức cũ để áp dụng trong thời đại mới. Những giá trị cốt lõi của cuộc Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại cho thấy, thời đại mới, sự phát triển mới đòi hỏi phải nghĩ khác, làm mới. Và người trẻ là lực lượng tiên phong cho những cuộc cách mạng đó.

Bạn Nguyễn Hà Phương - sinh viên Học viện Ngoại giao nêu lên những ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên Việt Nam hiện nay
Bạn Nguyễn Hà Phương – sinh viên Học viện Ngoại giao nêu lên những ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với thế hệ trẻ, đặc biệt là sinh viên Việt Nam hiện nay
Bạn Nguyễn Hà Phương – sinh viên Học viện Ngoại giao cho rằng, bài học mà Cách mạng Tháng Mười Nga để lại chính là một lời nhắc nhở thế hệ trẻ hiện nay – những người quyết định tương lai đất nước phải nỗ lực hết mình, tận tâm, tận lực xây dựng một xã hội ổn định, công bằng, văn minh. Đại hội XII của Đảng nêu rõ hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn dân, trong đó vai trò của thanh niên là vô cùng quan trọng. Muốn làm được điều đó thì mỗi thanh niên phải tạo dựng được bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn và xác định được vai trò của mình trong thời kỳ hội nhập; trong đó cần tích cực học tập, rèn luyện theo tư tưởng của Chủ nghĩa Mác – Lênin và  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Theo bạn Đinh Song Thương – sinh viên Học viện Cảnh sát Nhân dân, những mục tiêu, lý tưởng tốt đẹp của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn tiếp tục là mục tiêu, lý tưởng mà loài người hướng đến. “Chúng ta phải tập trung tuyên truyền làm sao để người trẻ hiểu rằng, nếu không có Chủ nghĩa Mác – Lênin, không có Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi thì Cách mạng Việt Nam, đất nước Việt Nam sẽ không có được như ngày hôm nay. Sự tan rã của Liên Xô và Đông Âu là sự sụp đổ của mô hình xã hội chủ nghĩa chứ không phải sự sụp đổ của cả Chủ nghĩa xã hội. Làm sao để người trẻ hiểu được rằng đối với Việt Nam, Cách mạng Tháng Mười Nga có ý nghĩa hết sức to lớn, toàn diện và sâu sắc về mọi mặt trong quá khứ, hiện tại và tương lai”, Đinh Song Thương chia sẻ.Song Thương cũng cho rằng, buổi tọa đàm hôm nay đã giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về đất nước Nga nói chung và cuộc cách mạng Tháng Mười Nga nói riêng. Tại buổi tọa đàm, giới trẻ đã được bày tỏ quan điểm của mình và đặt câu hỏi trực tiếp với các nhà khoa học, đặc biệt là các vị đại diện cho đất nước Nga về những chính sách của Nga đối với Việt Nam hiện nay hay hành động của giới trẻ hai nước trong thời gian tới để tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt hơn tinh thần đoàn kết và nâng cao ý thức, vai trò của người trẻ trong quan hệ giữa hai nước.
Bà Shafinskia Valerievna - Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam
Bà Shafinskaia Natalia Valerievna – Giám đốc Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam đánh giá cao vai trò của thanh niên Việt Nam và hy vọng thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục đại diện xứng đáng cho Việt Nam, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới
Theo bà Shafinskaia Natalia Valerievna, Nga và Việt Nam không chỉ có một quá khứ anh hùng và vinh quang chung, mà còn có một tương lai xứng đáng nhờ sự nỗ lực của thế hệ trẻ, của thanh niên hai nước. Thanh niên Việt Nam đã giữ gìn và kế thừa các truyền thống được xây đắp bởi các thế hệ đàn anh, trong đó có sự trung thành với các nguyên tắc của chủ nghĩa quốc tế. Liên hoan Thanh niên và Sinh viên Thế giới lần thứ XIX tại thành phố Sochi vừa kết thúc cách đây không lâu đã chứng tỏ sự cởi mở và tính năng động rất cao của thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam sẽ tiếp tục là đại diện xứng đáng đưa Việt Nam phát triển lên tầm cao mới.Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương cho rằng, thế hệ trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hoà bình, được thừa hưởng những thành quả cách mạng của lớp lớp các thế hệ cha anh để lại. Tuy không được tận mắt chứng kiến cuộc cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, nhưng chắc hẳn mỗi bạn qua những trang sử, thước phim, ca khúc, các tác phẩm nghệ thuật, địa danh lịch sử, những câu chuyện kể của cha anh, âm vang hào hùng về một thời chiến đấu đầy gian khổ, hy sinh nhưng rất đỗi vinh quang, về những người Bôn-sê-vích và những chiến sĩ cận vệ đỏ.Trong thời gian qua, đối với đoàn viên thanh niên, Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn là nguồn cảm hứng, niềm tự hào khi các bạn trẻ nhắc đến Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội Sinh viên Việt Nam, thanh niên, sinh viên có những nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, vai trò quan trọng của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng Việt Nam, với con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không ngừng học tập Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Thế hệ trẻ Việt Nam luôn trân trọng thành quả lý tưởng cách mạng của nhiều thế hệ cha anh đã không ngại gian khổ hy sinh, dày công vun đắp và bảo vệ; vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Nguồn: Kiều Anh