In trang này

Hệ thống tổ chức

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỘI AN:

Bí thư: Đồng chí Trần Thị Cẩm Nhung – 0905142104

Phó Bí thư: Đồng chí Hồ Khá – 0917553005

Cán bộ thường trực:
  • Đồng chí Đinh Thị Diệp Quỳnh: 0905722911
  • Đồng chí Phạm Công Định: 0973537263
  • Đồng chí Trần Thanh Chánh: 0988853448
  • Đồng chí Trần Dương Vi Thảo: 0905474566
Đọc 142 lần