Hôm nay: 25/09/2017 Cập nhật mới 7:05 AM, 28/02/2017

Điều lệ Đoàn TNCS HCM

Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thông qua ngày 12/12/2012) Ngày thành lập Đoàn: 26 - 3 - 1931 Cờ Đoàn Huy hiệu Đoàn Bài ca chính thức của Đoàn THANH NIÊN LÀM THEO LỜI BÁC Nhạc và lời: Hoàng Hòa Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên, Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do. Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước, Đánh tan quân thù, xây đắp cuộc…

Hoạt động Thành Đoàn

Hoạt động Đoàn cơ sở

Video hoạt động