Hôm nay: 25/09/2017 Cập nhật mới 7:05 AM, 28/02/2017

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Thông tin thêm

  • Ngày: Thứ bảy, 26 Tháng 11 2016
  • Cơ quan ban hành: Tỉnh Đoàn Quảng Nam
  • Người ký: Tỉnh Đoàn Quảng Nam
  • Trích yếu: Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2017 - 2022)

Tải tệp đính kèm:

Hoạt động Thành Đoàn

Hoạt động Đoàn cơ sở