Hôm nay: 25/09/2017 Cập nhật mới 7:05 AM, 28/02/2017

Kế hoạch 205 - KH/TĐQN-BTG của BCH Đoàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính Trị về "Đẩy mạnh học tập và là theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong cán bộ, Đoàn viên, thanh thiếu nhi giai đoạn 2016 - 2021.

Tải tệp đính kèm:

Hoạt động Thành Đoàn

Hoạt động Đoàn cơ sở