Hôm nay: 25/09/2017 Cập nhật mới 7:05 AM, 28/02/2017

Góc kỹ năng

Hiện nay kỹ năng mềm rất quan trọng với mỗi cá nhân mà đa số sinh viên đều không được học ở trường bởi tính đặc thù của kỹ năng chỉ có trải nghiệm cuộc sống, công việc của giảng viên, chuyên gia mới có thể đào tạo và chia…
1. Kỹ năng tham mưu, lãnh đạo: Tham mưu chi uỷ, Đoàn cấp trên những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên, những vấn đề phát sinh cần sự hỗ trợ giúp đỡ. Lãnh đạo trong công tác, định hướng hoạt động của chi đoàn. Lãnh đạo về…

Hoạt động Thành Đoàn

Hoạt động Đoàn cơ sở