Ra quân Ngày chủ nhật xanh và hoạt động Vì Hội...

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, hơn 100 đoàn viên, thanh niên thành phố tham gia hoạt động Ngày Chủ nhật...