Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”

125

Thực hiện công văn số 4890/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 18/10/2017 của Bộ GD&ĐT về triển khai thi hành Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường và hướng dẫn của ngành GD&ĐT Quảng Nam; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Nguyễn Trãi, nhiệm kỳ 2019-2020;


Chiều thứ 2 (15/6), BCHĐT tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường”
Hoạt động là nơi để các em chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về tình bạn đẹp, bạo lực học đường; Thông qua chương trình các em có thêm những kinh nghiệm sống quý báu, những kỹ năng cần thiết nhằm hạn chế và phòng tránh tình trạng bạo lực học đường; Giúp các em hiểu rõ thực trạng, nguyên nhân và tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng bạo lực học đường. Từ đó cùng ra sức ngăn chặn bạo lực học đường, góp phần xây dựng môi trường giáo dục ngày càng văn minh

Link facebook:

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3857856270952650&id=2125021247569503