100% liên đội tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống Covid -19

68

Để chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho học sinh quay trở lại trường sau dịch Covid-19, các liên đội trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống Covid-19 như: ra quân dọn dẹp vệ sinh trong và ngoài trường, tổ chức xây dựng bồn rửa tay liên hoàn, thiết kế các pano, bảng biểu tuyên truyền covid, tổ chức đo thân nhiệt trước khi vào lớp…

Ngoài ra sau khi các học sinh quay lại trường, các liên đội cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho học sinh về các biện pháp phòng, chống covid.

Đây là hoạt động mà 100% liên đội trên địa bàn thành phố đều tổ chức, nhằm mục đích phòng, chống covid-19 tại trường học. Bảo đảm an toàn cho các em học sinh cũng như thầy cô giáo an tâm hoàn thành chương trình năm học 2019-2020

Một số ảnh hoạt động tuyên truyền covid-19 của các liên đội: